Categories
Art of the week

“Mahajanaka” by Natee Utarit

[ART OF THE WEEK]

“ทศชาติ อีเคลคติค” นิทรรศการเดี่ยวอีกครั้งในประเทศของศิลปินชาวไทยผู้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอย่าง นที อุตฤทธิ์ จัดขึ้นพร้อมกับการเปิดบ้านหลังใหม่ในประเทศไทยของแกลลอรี่ชื่อดังอย่างริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต(RKFA)ที่เคยพางานของนทีไปมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก

พระมหาชนก เป็นหนึ่งในผลงานภาพพิมพ์แกะไม้จากชุด ทศชาติ อีเคลคติค จากทั้งหมดสิบรูปจากชื่อทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติ ภาพพระมหาชนกของนทีนำเสนอภาพผู้ชายที่วาดน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรโดยใช้เครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องจักรอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงการมีวิริยะอย่างเดียว แต่ในมุมมองของงานชุดนี้ นทีเชื่อว่าบุคคลแบบมหาชนกที่ได้รับความไว้วางใจให้แต่งสำเภาไปค้าขาย ได้เรียนรู้เทคโนโลยี การเดินทางไปยังดินแดนต่างๆ เพื่อนำเอาวิทยาการต่างๆ มาแลกเปลี่ยน ดังนั้นย่อมเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบกับความวิริยะหรือการบำเพ็ญบารมีทางหนึ่งตามทศชาติที่เป็นวรรณกรรม การเลือกให้มีการใช้เครื่องทุ่นแรงบางอย่างในใช้ในภาพที่ไม่ได้ว่ายไปแบบไม่รู้ทิศทาง หรือว่ายไปเรื่อยๆ แต่มีเป้าหมาย เพื่อนำเสนอภาพของทศชาติให้ชัดเจนถึงบารมีที่สั่งสมมาพร้อมๆ กันทั้ง ศีล ทาน เมตตา วิริยะ หรือบารมีทั้ง 10 โดยไม่มองคุณสมบัติความดีแบบแยกส่วน หรือแยกเรื่องแบบอย่างในวรรรกรรมที่ต้องเน้นบุคลิกลักษณะของบารมีบางอย่างให้เด่นเป็นพิเศษเพื่อชี้ชัดว่าแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันอย่างไรในสิบชาติ 

ทศชาติ อีเคลคติค เป็นส่วนหนึ่งของผลงานชุด เดจาวู (Déjà vu)ของนที ที่ได้จัดแสดงที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเป็นผลงานที่ทำเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันมาตั้งแค่ปี 2008-2021 ทศชาติเป็นผลงาน 10 ชิ้นจาก 20 กว่าชิ้นจากทั้งชุดเดจาวู แต่เป็นเนื้อเรื่องที่เกิดก่อนชุดเดจาวูที่สร้างจากเรื่องราวหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน นทีได้สร้างศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ที่มีแนวความคิดความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา และโลกตะวันตก ผสมผสานกันขึ้นมาเป็นผลงานชุดนี้ขึ้น 

ทศชาติหรือ พระเจ้าสิบชาติ ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีถูกถ่ายทอดออกมาตามแนวคิดของนที สร้างขึ้นจากการมองบรรทัดฐานของสิ่งที่เราเรียกว่า”ความดี”ของพระพุทธศาสนาเมื่อสองพันห้าร้อยปีก่อนว่าพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าความดี บุญบารมีที่เราสั่งสมมา มันถูกตีความผ่านบุคลิกลักษณะสิบอย่างอย่างไร

นิทรรศการ ทศชาติ อีเคลคติค (Tosachat Eclectic) ของศิลปิน นที อุตฤทธิ์ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคม 2565 พร้อมกับการเปิดแกลเลอรีถาวรของริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต กรุงเทพฯ  ณ อาคารปีเตอร์ซัน ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท