Categories
Art of the week

“Contain” & “Connect” by Antony Gormley

[ART OF THE WEEK]

สัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับผลงานสองชิ้นจากงาน Bangkok Art Biennale 2022 หรือ BAB 2022 ของศิลปินร่วมสมัยมากความสามารถชาวอังกฤษ แอนโทนี กอร์มลีย์ (Antony Gormley) ประติมากรที่มีผลงานโดดเด่นด้วยงานประติมากรรมรูปทรงของ “คน” ที่จัดวางในพื้นที่สาธารณะเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์กับพื้นที่

ในงาน BAB 2022 กอร์มลีย์ได้สร้างงานประติมากรรมสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเพื่อจัดแสดงที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ชื่อว่า Contain และ Connect บริเวณลานวัดโพธิ์ที่ระเบียงวิหารพระนาคปรกทั้งสองด้าน 

Contain, 2022
Cast iron
187.5 x 46.3 x 27.5cm

Contain เป็นผลงานจากเหล็ก น้ำหนักว่า 700 กิโลกรัม แสดงร่างกายที่เป็นรูปทรงมนุษย์ อันเป็นบริบทความรับรู้ของจิต วัตถุแห่งปัญญา สังขาร ความดำเนินไปและเสื่อมถอยของความเป็นมนุษย์ เปรียบเสมือนผู้มาเยือนวัดโพธิ์ แล้วมีบทสนทนากับพระพุทธรูปในมุทราต่างๆ และประติมากรรมหินชาวจีนในเก๋งจีนที่แสดงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

Connect, 2022
Cast iron
200.4 x 55.1 x 39.5cm

Connect เป็นงานชิ้นคู่กับ Contain แต่มีลักษณะของความโปร่ง แสดงกิ่งก้านออกมา ให้สุนทรีย์ที่ต่างกันในการชมงานทั้งสองชิ้น เปรียบเทียบพื้นที่ทางประสบการณ์ของมนุษย์ และความสัมพันธ์ต่อที่ว่างในบริบทของที่ตั้งงานเพื่อตั้งคำถามต่อมวลและพลังงานในแนวคิดแบบพุทธธรรม อนิจจัง ล้อไปกับประติมากรรมโดยรอบของวัด ความสัมพันธ์ของตัวเราที่มีต่อที่ว่าง ที่ใด ๆ แล้วล้วนเป็นอนิจจัง 

ผลงานทั้งสองชิ้นของกอร์มลีย์ สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความสนใจในพุทธศาสนา และศาสนาเชนอย่างลึกซึ้งของกอร์มลีย์ การติดตั้งงานนั้น ได้คำนึงถึงทั้งทิศทางแสง และความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยเน้นให้ศิลปะร่วมสมัยอย่างหุ่นสองตัวนี้ยืนอยู่ร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมของวัดโพธิ์ เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน พื้นที่ที่ประติมากรรมตั้งอยู่ เป็นการรื้อพื้นเดิมของวัดขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างโครงสร้างรับน้ำหนักของงานกว่า 700 กิโลกรัม และ 100 กิโลกรัม แล้วปิดวัสดุใหม่ลงไปบนพื้นเดิมของวัดอย่างกลมกลืนและแนบเนียนที่สุด โดยพื้นเก่าจะถูกรักษาไว้ไม่ให้เสียหายแล้วนำมาประกอบกลับใหม่ในภายหลัง เพื่อให้จุดติดตั้งงานมีความกลมกลืน พร้อมกันนั้นก็สร้างความฉงน สนเท่ห์ และสนุกสนานต่อผู้ที่มาชมและที่งานทั้งสองชิ้นของกอร์มลีย์อยู่สองด้านของวิหาร เป็นกุศโลบายเพื่อให้ผู้ชมต้องเดินวนในวัด และได้มีโอกาสชมความงามของวัดส่วนอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน

Antony Gormley เป็นศิลปินที่ได้รับคำยกย่องในวงกว้างจากผลงานประติมากรรม ศิลปะจัดวาง และศิลปะในพื้นที่สาธารณะ กอร์มลีย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งเปิดกว้างขึ้นจากการสร้างงานประติมากรรม ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ผ่านการใช้ร่างกายของตัวศิลปินเองและของผู้อื่นในลักษณะตั้งคำถามพื้นฐานว่ามนุษย์อยู่ที่ใดในธรรมชาติและจักรวาล

งานประติมากรรมที่โด่งดังของกอร์มลีย์เป็นงานประติมากรรมรูปคนที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ตัวเองเป็นแม่แบบซึ่งได้ไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ แตกต่างกันออกไป โดยผลงานนั้นจะสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์ กับที่ว่าง เพราะมองว่าร่างกายเป็นสถานที่พักพิงของจิตวิญญาณหรือตัวตนเท่านั้น

สามารถร่วมรับชมผลงานของ แอนโทนี กอร์มลีย์ (Antony Gormley) ได้ภายในงาน Bangkok Art Biennale 2022 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566