Categories
Art of the week

Aleaf by Nawin Nuthong

หนึ่งในงานที่มีความสลับซับซ้อน สร้างความสับสน และตั้งคำถามมากที่สุดชิ้นหนึ่งของ Bangkok Art Biennale 2022 ได้แก่ ผลงาน “Aleaf”ของ แทน-นวิน หนูทอง ศิลปินผู้มีพรสวรรค์ในการทำงานด้วยมีเดียและสื่อหลากหลายรูปแบบ 

.

“Aleaf” เป็นผลงานที่นวิน สร้างขึ้นสำหรับงาน Bangkok Art Biennale 2022 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ไทยช่วงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ โดยใช้สัญลักษณ์ของวัยรุ่นที่สื่อสาร ผ่านมีเดีย ดนตรี เมตาเวิร์ส (Metaverse) ต่าง ๆ ซึ่งนวินใช้เป็นอาวุธประจำตัวในการสร้างผลงาน โดยสร้างงานในรูปแบบ installation ที่สนุกสนาน ทำให้ประสาทสัมผัสของผู้ชมถูกกระตุ้นตลอดเวลา จากหลากหลายสื่อที่ใช้ในงาน โดยนวินใช้คำว่า Archeo-gaming หรือการทำโบราณคดีในเกม นวินตั้งคำถามถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยูในเกมที่เล่น แล้วใช้คำถามและเครื่องมือเหล่านั้นไปมองวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ศิลป์และประวัติศาสตร์ เพื่อหาความหมายและความเป็นไปได้ในการสร้างกระบวนการทำงานและทำความเข้าใจถึงความหมายของวรรณกรรมนั้น ๆ 

.

ในงาน “Aleaf” ประกอบด้วยวิดีโอ อุปกรณ์ทางประวัติศสาตร์ งานจัดวาง โดยวิดีโอตัวหลักเป็นม้าที่กำลังวิ่ง ที่นวินเรียกว่า อาชาแห่งกาลเวลา จะพาผู้ชมข้ามไทม์ไลน์และจักรวาลต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์เรื่องเล่าและจินตนาการขึ้นมาใหม่ รวมทั้งสอดแทรกอารมณ์ขันและความเจ็บแสบเข้าไป นวินพยายามตั้งคำถามกับความถูกต้อง แม่นยำของประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นมุขปาฐะ ลายลักษณ์อักษร คำพูดปากต่อปาก ความเชื่อในสังคม เรื่องเล่ากระแสหลัก โดยศิลปินจินตนาการถึงเรื่องราวปรัมปรา ตำนานเมืองในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ตัวละครจากหลากหลายที่มา ตั้งแต่พงศาวดารสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ นิทานผี วิดีโอเกม ไปจนถึงบุคคลที่ยังที่มีชีวิตอยู่และสัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น อีกาเป็นสัญลักษณ์ของประจักษ์พยาน มุมมองบุคคลที่สามและผู้เล่าเรื่อง  

นวินอธิบายผลงานชิ้นนี้ว่า “เมื่อมอง Aleaf มันเหมือนมีจักรวาลหนึ่งอยู่ในนั้น มนต์ดำในราชสำนัก ความสับสน ความป่วยไข้ และอัตวินิบาตกรรมนิรันดร์กาล คือสิ่งที่หลอกหลอนจิตวิญญาณของประเทศนี้อยู่ มีเพียงตัวละคร NPC (non-playable character) ที่สร้างตัวเองเป็นนักวิชาการจอมปลอมเท่านั้น ที่อ้างว่ารักษาความรู้เก่าแก่และมีชีวิตบริสุทธิ์ที่หลงลืมไปยาวนาน อำนาจของภาวะหยุดนิ่งของเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ของความเงียบ สะกดผัสสะ อารมณ์ ความรู้ และประวัติศาสตร์ให้หลับใหล 

เมื่อประวัติศาสตร์ล่มสลาย และอารยธรรมสยามพังทลาย การเพิกถอนกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมราชสำนักทำให้เวลาดูเคลื่อนไปอีกครั้ง ก่อน Aleaf จะถือกำเนิดขึ้นใหม่ นิรันดร์กาลดูคล้ายการเดินทางไม่รู้จบ มันคงอยู่ บิดพลิ้ว หมุนวน และบินโฉบอยู่บนท้องฟ้าตอนเที่ยงคืนโดยเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์อย่างงดงาม เมื่อมนุษย์จ้องมอง Aleaf มันจะทำให้การถอนความรู้จากเหตุการณ์เป็นสิ่งที่เลวร้าย เกี่ยวพันกับจิตวิทยาทางการเมือง หรือนำไปสู่การปฏิวัติ

ความว่างเปล่าคือทุกสิ่ง และทุกสิ่งคือความว่างเปล่า

ช่วงขณะที่เคลื่อนไปคือนิรันดร์กาล

มันคือ Aleaf”

.

นวิน หนูทอง ศิลปินร่วมสมัยชาวไทยที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายด้วยเทคนิคที่มีความสลับซับซ้อน งานของนวินสำรวจถึงความสัมพันธ์ะหว่างเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรม การเมือง เรื่องเล่า นิทานผ่านสื่อหลากหลายประเภท ตั้งแต่วิดีโอเกม การ์ตูน ภาพยนตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรื้อสร้างกระบวนการเรียนรู้ นำเสนองานศิลปะเพื่อทำความเข้าใจ ตั้งคำถาม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งนอกจากในฐานะศิลปินที่มีความน่าสนใจของผลงาน นวินยังเป็นภัณฑารักษ์ให้งานนิทรรศการต่าง ๆ อีกมากมาย 

สามารถร่วมรับชมผลงานของ แทน-นวิน หนูทอง ได้ภายในงาน Bangkok Art Biennale 2022 ณ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ได้ที่ media@arttankgroup.co.th

Send us your Art news for PR here: media@arttankgroup.co.th